Home Activităţi DECLARAȚIA delegaților la Congresul V al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova
DECLARAȚIA delegaților la Congresul V al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova PDF Imprimare Email
Luni, 27 Aprilie 2015

Noi, delegații la Congresul V al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP), convocat la 24 aprilie 2015, suntem profund îngrijorați  de perturbațiile inopinate și bruște, greu de explicat,  care au loc în societatea noastră și care produc efecte nefaste asupra modului de trai al funcționarilor și angajaților din administrația publică centrală și locală. În plus, ne exprimăm neliniștea și îngrijorarea totală în raport cu modul de abordare sfidător, cu lipsa de responsabilitate evidentă șicu forma de incapacitate ale partenerilor sociali de a construi un dialog social real pe calea  unor negocieri valide, efective și constructive, la nivel tripartit, fapt care creează  premisele necesare pentru unele procese  specifice unui stat lipsit de drept.

În timp foarte scurt, creșterile exorbitante, iraționale și irezonabile pe piața valutară au șters în totalitate efectele și capacitatea de cumpărare a volumului salarial, cu mare modestie mărit anterior, al angajaților din toate domeniile economiei naționale și în special al celor de peste 30000 de funcționari publici și angajați din serviciile publice –membri de sindicat din țară. Angajații urmăresc cu nedumerire și stupoare evoluția economică și socială  a evenimentelor și, mai cu seamă, forma tolerantă și loială a unor organe de stat abilitate față de avalanșa de acte frauduloase, care bântuie în toate sectoarele economiei naționale și care stopează, în mod evident și ireversibil, dezvoltarea și funcționalitatea firească a societății noastre. Total dezorientați și decepționați, membrii de sindicat SINDASP consideră absolut necesar stoparea urgentată a inițiativelor de majorare inacceptabilă a tarifelor la energia electrică și gazele naturale, care, ulterior și în mod inevitabil, vor provoca un nou val de  scumpiri substanțiale și vor plasa cetățenii disperați în totală incapacitate de a rezista în fața provocărilor  sociale de ultimă oră. Un loc de muncă în Republica Moldova nu mai reprezintă o condiție garantată de a rezista în fața prețurilor excesive și nu mai poate, sub nici o formă, să satisfacă necesitățile pecuniare elementare  de viață  decentă. Se creează impresia că Guvernul, Parlamentul și Președintele  Republicii Moldova, în situația creată, au uitat cu desăvîrșire de existența funcționarilor publici și a angajaților din serviciile publice, munca cărora este remunerată umilitor.

Având în vedere cele expuse,  în inițiativa de a trata cu demnitate funcționarii publici și angajații din serviciile publice și în scopul de a proteja drepturile și interesele de muncă, sociale și economice ale membrilor de sindicat din ramură, noi, delegații la Congresul V al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice – SINDASP cerem de la Președintele, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova:

  • locuri stabile și condiții de muncă adecvate, cu venituri salariale pentru o viață decentă;
  • acțiuni și măsuri concrete și urgente de modificare a legislației în vigoare  în vederea  majorării substanţiale a salariilor pentru toate categoriile de salariați din ramură, în contextul creșterilor exorbitante a prețurilor;
  • acordarea premiului funcționarilor publici, începând cu anul 2015, astfel, excluzând sintagma ”anul 2016” din art. 17 al Legii nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
  • modificarea legislației în vigoare de maniera în care:

-     repausul săptămînal se va transfera pentru zilele ulterioare, în cazul în care acestea coincid cu zilele de sărbătoare nelucrătoare;

-     plata sporului de compensare pentru munca prestată de salariați în condiții nefavorabile în autoritățile publice să fie obligatorie;

  • examinarea posibilității de modificare a timpului de muncă în serviciul public în vederea stabilirii pentru ziua de vineri a unei durate de muncă prescurtată;
  • neadmiterea iniţiativelor de modificare a  Codului Muncii al Republicii Moldova.

Prezenta Declarație urmează să fie adresată Președintelui, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.

Delegații la Congresul V al Federației Sindicatelor Angajaților

din Serviciile Publice din Republica Moldova                                        24 aprilie 2015, mun. Chişinău