Home Arhiva
INSTRUIREA SINDICALĂ - modalitate eficientă de îmbunătăţire a calităţii serviciilor acordate de structurile Federaţiei SINDASP membrilor de sindicat PDF Imprimare Email
Marţi, 27 Mai 2014

Pe parcursul a două zile, 22 şi 23 mai curent, în cadrul subproiectului de dezvoltare a comunicării şi a marchetingului în Federaţia SINDASP, proiect finanţat de CNV Internaţional ( sindicatele din Olanda), la Bălţi s-a desfăşurat un seminar zonal de instruire, la care au participat, în mare parte, preşedinţi şi trezorieri ai asociaţiilor sindicale, membri de sindicat din zona de nord a ţării : Bălţi, Briceni, Drochia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Sîngerei, Soroca şi Teleneşti.  Tematica seminarului a fost « Importanţa şi locul comunicării în activitatea profesională».

În această ordine de idei, este necesar de menţionat că la momentul actual, în Federaţie există unele nereuşite în domeniul comunicării eficiente, operative şi promte, atît pe verticală, cît şi pe orizontală.

Or, în asociaţiile sindicale şi în organizaţiile sindicale primare se întreprind foarte multe măsuri şi acţiuni, dar din cauza comunicării insuficiente, operative şi prompte între Fderație și asociațiile sindicale, organizaţiile sindicale primare, este cu neputinţă de a face publicitate valorilor sindicaliste promovate per - ansamblu şi în deplină măsură.

Avînd în vedere ansamblul de împrejurări care determină cursul dezvoltării centrului sindical naţional – ramural pe termen scurt şi de perspectivă, al activităţilor desfăşurate, pentru Federaţia SINDASP sînt actuale şi de necesitate imperioasă atingerea anumitor obiective, printre care:

  • Informatizarea, fără întîrzieri, a asociaţiilor sindicale despre activitățile desfășurate, cu măsurile întreprinse în cadrul Federației SINDASP – în scopul apărării drepturilor şi intereselor de muncă şi sociale a membrilor de sindicat.

  • Publicarea operativă de către Federaţia SINDASP a informaţiilor actuale şi relevante.
  • Înlesnirea acordării asistenţei consultative a membrilor de sindicat, a preşedinţilor organizaţilor sindicale primare, acordării asistenţei practice la elaborarea contractelor colective de muncă.
  • Oferirea posibilităţii Federaţiei SINDASP de a recepţiona imediat adresările, demersurile, propunerile înaintate şi transmiterea sau publicarea informaţiei solicitate pe Internet.
  • Asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a hotărîrilor organelor de conducere a Federaţiei SINDASP şi a asociaţiilor sindicale.
  • Garantarea veridicităţii, plenitudinii şi actualizării informaţiilor plasate pe pagina – web a Federaţiei SINDASP.
  • Întreprinderea de către Federaţia SINDASP a măsurilor expeditive pentru înlăturarea unor divergenţe apărute, soluționarea neîntîrziată  a solicitărilor, problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat, asociaţiile sindicale.
  • Implicarea efectivă și imediată a Federației SINDASP şi în caz de necesitate, în soluționarea impreciziilor, neclarităţilor, a altor probleme cu care se confruntă membrii de sindicat.
  • Preîntîmpinarea și diminuarea unor situații de conflict la nivel de unitate, precum și a cazurilor de natură ilegală, eventual posibile.
  • Crearea mecanismelor de perfecționare și instruire sindicalistă.

Urmare a instruirii şi obţinerii cunoştinţelor transmise participanţilor la seminar

de către formatorul Angela Cojocaru, expert în comunicare, director al Centrului de asistenţă psihologică şi socială, Federaţia SINDASP preponderent va fi preocupat şi va stăpîni cursul  evenimentelor cu privire la:

1.  Implementarea unui sistem informațional performant în cadrul Federației.

2.  Sporirea nivelului de transparenţă a activităţilor desfăşurate de Federaţie  şi de asociaţiile sindicale, de organizaţiile sindicale primare.

3.  Extinderea accesului la informaţiile de interes comun şi pe verticală, şi pe orizontală.

4.  Remiterea şi recepţionarea în regim on - line a informaţiilor, a formularelor etc. ( ex.: de participare la seminare etc.), atît de necesare activităţilor desfăşurate.

5. Stabilirea durabilităţii în conexiunea între Federație  şi asociațiile sindicale.

şi nu în ultimul rînd, creşterea numărului de membri de sindicat prin recrutarea în anii  2014 – 2015 a cel puţin  2000 membri de sindicat.

 

Margalina Slonovschi, consilier în probleme

de protecţie social - economică