Home Arhiva
Transferul termenului de plată a premiului anual PDF Imprimare Email
Miercuri, 14 Mai 2014

Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice, în contextul transferării termenului de plată a premiului anual, prevăzut de articolul 17 din Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, continuă insistent să acţioneze în vederea schimbării situaţiei la acest capitol.

În această ordine de idei şi avîndu-se în vedere faptul că Federaţia SINDASP nu este de acord cu punctul de vedere, expus în comunicarea de răspuns la Scrisoarea deschisă, expediată în data de 28 februarie curent, de către Comisia economie, buget şi finanţe, organ permanent de lucru a Parlamentului, s-a solicitat o întrevedere.

Astfel, la 13 mai 2014, preşedintele Federaţiei SINDASP, dl V. Canţîr şi vicepreşedintele, dl V. Moloşag, s-au întîlnit cu dl V. Ioniţă,  preşedintele Comisiei. Discuţia a fost una constructivă, strict la temă şi cu schimb de păreri. Preşedintele Comisiei a fost de acord cu argumentele şi poziţia Federaţiei SINDASP, relatate în cadrul  dialogului purtat în favoarea  plăţii premiului.

Urmare, în cadrul dezbaterilor s-a convenit că Comisia economie, buget şi finanţe va precăuta modalitatea de soluţionare a problemei abordate şi după o examinare suplimentară, în materie de confirmare bugetară, ne va informa despre decizia la subiectul dat.

Indiscutabil, Federaţia SINDASP  va ţine la control evoluţia evenimentelor de mai departe, fapt despre care, stimaţi funcţionari publici - membri de sindicat, Vă va anunţa.

Mai mult ca atît, va prelungi în continuare să diversifice acţiunile întreprinse în vederea apărării drepturilor şi intereselor tuturor categoriilor de salariaţi – membri de sindicat din ramură.

Pentru informaţii suplimentare:

Margalina Slonovschi

022- 237105,  067433116