Home Arhiva
Federaţia SINDASP a desfăşurat o masă rotundă PDF Imprimare Email
Luni, 03 Martie 2014

La 26 februarie 2014, Federaţia SINDASP a desfăşurat o masă rotundă cu genericul „ Salarizarea angajaţilor din autorităţile publice centrale şi locale, alte instituţii şi organizaţii: realităţi şi previziuni”. La masa rotundă au fost  prezenţi, la solicitarea Federaţiei SINDASP, reprezentanţi ai autorităţilor publice de resort: Comisia permanentă a Parlamentului protecţie socială, sănătate şi familie, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi  Ministerul Finanţelor.

În acest context, preşedintele Federaţiei SINDAP, dl Vlad Canţîr, mai mulţi membri ai Comitetului Executiv, au abordat  un subiect  extrem de problematic,  prin multiplele consecințe nefaste, şi anume nivelul de remunerare a muncii. În cadrul discuţiilor interactive s-a menţionat faptul că este necesar şi oportun ca politicile în domeniul salarizării să schimbe cardinal „optica” cu privire la noţiunea de muncă. Urmare, motivarea suficientă a salariatului este cu certitudine o prerogativă, un imperativ şi o cerinţă a timpului. Or, la momentul actual, salariaţii, în majoritatea cazurilor, sînt remuneraţi necorespunzător muncii depuse, salariul nu este corelat în deplină măsură cu competenţele cerute pentru ocuparea postului sau a funcţiei, cu complexitatea muncii şi nici cu gradul de responsabilitate. Mai mult ca atît, mărimea salariului nu este corelată, cel puţin, cu costul vieţii.

Reprezentanţii de la ministerele de specialitate, cît şi din comisia parlamentară  au informat că se întreprind măsuri concrete în vederea creşterii salariilor, se depun eforturi susţinute şi constante, doar că există constrîngeri bugetare, din care cauză acţiunile practice întreprinse sînt corelate cu posibilităţile financiare ale statului şi în  dependenţă de  evoluţiile şi ritmul de creştere a economiei naţionale.

Membrii Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP, evident, au fost  în discordanţă absolută cu punctele de vedere relatate de invitaţii la masa rotundă, deoarece şi salariaţii, în aceeaşi măsură, au anumite bugete de familie.

Cu toate acestea, pe final, toţi participanţii reuniţi la masa rotundă, au încheiat discuţiile, remarcînd faptul că, indiferent de poziţiile expuse, dialogul social este unul necesar şi deosebit de important în relaţiile dintre Federaţia SINDASP şi autorităţile publice.