Home Arhiva
În atenţia preşedinţilor asociaţiilor sindicale teritoriale şi ramurale, preşedinţilor organizaţiilor sindicale primare, membrilor de sindicat PDF Imprimare Email
Miercuri, 22 Ianuarie 2014

Stimaţi colegi,

Federaţia SINDASP informează despre modificările şi completările care s-au produs în legislaţia în vigoare, începînd cu ianuarie 2014.

Astfel:

 • Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014, constituie 4225 lei şi este utilizat în modul stabilit de legislaţie.
 • Potrivit modificărilor şi completărilor produse în Codul fiscal:
  • scutirea personală acordată la impozitarea salariilor constituie 9516 lei anual ( pînă la modificare – 9120 lei anual );
  • scutirea pentru persoanele întreţinute – 2124 lei anual (faţă de 2040 lei);
  • scutirea acordată soţiei (soţului) constituie, de asemenea  9516 lei anual.
  • Cotele impozitului pe venit se determină în mărime de:
   • (1)   7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 27852 lei,
   • (2) 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 27852 lei.

Astfel, sintagma « 26700 lei anual » a fost substituită cu « 27852 lei anual »

Din anul în curs se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul anului fiscal sub formă de taxe de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.

 • Judecătorii dispun de un sistem unitar de reglementare a modului şi a condiţiilor de salarizare, implementarea căruia este graduală.
 • Cu începere de la 1 ianuarie 2014, indemnizaţia de maternitate, femeilor asigurate, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi se stabileşte de către casele teritoriale de asigurări sociale, în baza certificatului de concediu medical.

Modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei de maternitate este prevăzut în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005.

Aici este necesar de menţionat faptul că stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru concediile de maternitate începute pînă la 31 decembrie 2013 se va efectua de către entitatea de la locul de lucru de bază. Casa Naţională şi structurile teritoriale ale acesteia vor prelua stabilirea, plata  şi evidenţa indemnizaţiilor pentru concediile de maternitate care au început de la 1 ianuarie 2014.

Urmare, entitatea, în care îşi desfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă) prin contract individual de muncă, stabileşte, calculează şi plăteşte indemnizaţiile pentru incapacitate de temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, cu excepţia indemnizaţiei de maternitate.

 • Avînd drept temei Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, modificată:
  • autorităţile publice locale pot stabili funcţionarilor publici, pe parcursul anului bugetar în curs , în condiţiile legii, din contul veniturilor obţinute suplimentar la cele aprobate pentru anul financiar din taxe şi impozite locale, plăţi suplimentare în mărime de pînă la patru salarii de funcţie pe an, în baza unui regulament intern, aprobat prin decizie a consiliului local respectiv;
  • plata premiului anual este transferată pentru anul 2016;
  • colaboratorii vamali care vor contribui la încasarea veniturilor la bugetul de stat din depistarea încălcărilor ca urmare a controlului vamal efectuat de echipele mobile vor fi stimulaţi financiar, în valoare de pînă la 10 % din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Serviciului Vamal. Procedura de stabilire a stimulentelor se va efectua în baza unui regulament care va fi aprobat de Ministerul Finanţelor.
 • Potrivit legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru– angajatori şi angajaţi este stabilită de cîte 4 % pentru fiecare categorie de plătitori, substituind cifra de   3,5 % cu 4 %.

Pentru informaţii suplimentare,

consilier  Margalina  Slonovschi 022237105

067433116