Home Arhiva Arhivă

Filtru 

 • 7 iunie Ziua Sindicalistului

     Permiteţi-mi în numele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Moldova şi al meu personal să vă felicit cu ocazia Zilei Sindicalistului, zi în care facem bilanţul activităţii noastre pe tărîmul sindicalismului. ...
 • Starturi vesele la Cahul

     Consiliul Asociaţiei Sindicale Cahul a angajaţilor din serviciile publice, de comun cu Consiliul Raional Cahul, a marcat Ziua Internaţională a Copiilor într-un mod deosebit. Aşadar, la 28 mai curent au fost organizate competiţii sportive pentr...
 • Sedinta consiliului Federatiei SINDASP

     La data de 26 mai curent a avut loc şedinţa Consiliului Federaţiei SINDASP.    Ordinea de zi a fost următoarea: ...
 • Stimaţi colegi!

     În numele Consiliului Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Moldova Vă adresez celei mai frumoase, sincere şi calde felicitări cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti. ...
 • Practica consolideaza teoria

     La 23 martie 2010 Asociaţia Sindicală Teritorială Soroca al Federaţiei SINDASP a organizat seminarul practic  cu tema apărarea drepturilor membrilor de sindicat,  perfectarea contractelor colective de muncă. La seminar au participat preşedin...
 • Training Coşniţa

     În perioada 19-25 aprilie 2010 la tabăra de odihnă „Prietenia” din s.Coşniţa, r-nul Dubăsari, s-a desfăşurat training-ul „Sunt Media Inteligent”, organizat de către A.O. „Generaţia Tinerilor” cu suportul financiar al Ambasadei S...
 • Sedinta consiliului federatiei SINDASP

     În data de 19 martie 2010 a avut loc şedinţa  Consiliului Federaţiei SINDASP. La ordinea de zi au fost puse în discuţie chestiunile cu privire la raportul statistic al Federaţiei SINDASP pentru anul 2009, raportul financiar al Federaţiei SIN...
 • Dialog social în acţiune

     Pentru Federaţia SINDASP problema salarizării rămîne şi în continuare una nesoluţionată în deplină măsură.  Numeroasele adresări parvenite practic din toate raioanele ţării, precum şi întîlnirile pe care le-am avut în teritorii cu...
 • Scrisoare catre DOMNUL Mihai Ghimpu, PREŞEDINTE INTERIMAR al REPUBLICII MOLDOVA, PREŞEDINTE al PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

  DOMNULUI  Mihai  GHIMPU, PREŞEDINTE  INTERIMAR al  REPUBLICII  MOLDOVA PREŞEDINTE al  PARLAMENTULUI  REPUBLICII  MOLDOVA MULTSTIMATE  DOMNULE  PREŞEDINTE, ...
 • Functionarii Publici sunt dintotdeauna "INTIIETATE" la restrictii, la aminari, si la asteptari

     Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice a adresat la 13 ianuarie 2010, Preşedintelui Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie,  un demers prin care manifestă  împotrivire şi exprimă dezaprobarea  cu privire la ...
 • Stimaţi colegi!

     Sărbătorile de iarnă  întotdeauna sunt aşteptate cu bunăvoinţă pentru atmosfera lor feerică, dominată de pace şi dragoste. Dar această  perioadă ne oferă şi o deosebită  ocazie de a face bilanţuri şi de a planifica. ...
 • Sedinta Comitetului Executiv al Organizaţiei de Femei SINDASP

     Pe data de 17 decembrie curent a avut loc Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Organizaţiei Femeilor din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. ...
 • SINDASP - 63 ANI!

     Stimaţi Colegi, dragi prieteni, veterani ai mişcării sindicale!    Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice celebrează la 6 decembrie 2009 cea de-a 63-a aniversare de la constituire. ...
 • 24 decembrie – sedinta Consiliului Federatiei

     Pe data de 24 decembrie curent va avea loc sedinta Consiliului Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova. Toate materialele Cnsiliului le puteti viziona in fisierul de mai jos. ...
 • Salarizarea functionarilor - publici problema actuala!

     Parlamentul a votat în prima lectura modificări la Legea nr. 355 – XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar: de amînare a termenului de 1 octombrie 2009 care prevedea punerea în aplicare a unor plăţi...
 • Retrospectiva activitatilor Comitetului Executiv

     Avalanşa de probleme ce trebuiau rezolvate în primele luni ale anului, unele mai urgente decît altele, puteau speria - din start - pe oricine s-ar fi avîntat pe "aripile sindicalismului", oricît de binevoitoare ar fi fost intenţiile primare. ...
 • A avut loc Sedinta Comitetului Executiv al Federatiei Sindicatelor Angajatilor din Serviciile Publice

  La 18 martie 2010, a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice. ...
 • Conference report and election to Falesti

  Under construction! ...
 • Sedinta consiliului Federatiei SINDASP

     O trecere în revistă a rezultatelor obţinute pe parcursul anului 2008 şi punctarea acţiunilor primordiale care urmează a fi implementate în anul 2009, au fost puse în discuţie în cadrul şedinţei Consiliului Federaţiei Sindicatelor Anga...
 • Federatia SINDASP in sistemul de parteneriat social-realizari si perspective

     Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice atribuie o anumită atenţie stabilirii unor raporturi de conlucrare, a unor reglementări în domeniul raporturilor de muncă cu autorităţile publice. Ori, pentru a democratiza în specia...