Home Arhiva Arhivă

Filtru 

 • Ședinţa Comitetului Executiv

     Miercuri, 15 septembrie 2010, a avut loc şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei cu ordinea de zi: Cu privire la demersul asociaţiei sindicale Chişinău şi Ungheni Cu privire la campania Federaţiei SINDASP  pentru srîngerea de fonduri...
 • Sedinta Comitetului Executiv

     Miercuri, 15 septembrie 2010, va avea loc şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP. Vă prezentăm ordinea de zi al şedinţei Comitetului Executiv şi proiectele devizelor de cheltuieli al activităţilor Federaţiei, care urmează a fi...
 • A fost semnată Convenţia

   imagini>>    Convenţia ce reglementează munca salariaţilor care activează în domeniul protecţiei sociale pe anii 2010-2013    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în persoana ministrului Valentina Bul...
 • Ajutor material

     Prin bunăvoinţa membrilor de sindicat, contribuţiile băneşti, acumulate în vederea ajutorării membrilor de sindicat din zonele afectate de inundaţii, au constituit la 01.09.2010 46666 lei : ...
 • Semnarea conventiei colective

     Joi, 9 septembrie 2010, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va avea loc semnarea Convenţiei colective între Federaţia SINDASP şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. ...
 • Stimaţi Colegi

     În numele Consiliului Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova vă felicit cu ocazia Sărbătorilor Naţionale „Ziua Independenţei” – 27 august şi „Limba noastră” – 31 august. ...
 • Campania SINDASP pentru sinistraţi

     Conform surselor oficiale, precipitaţiile din ultimele 2 luni au cauzat cele mai mari pagube din ultimii 30 de ani. Ultimele estimări arată că, în urma inundaţiilor în raionul Hînceşti, în localitatea Obileni au fost inundate – 31 case, S...
 • SINDASP sesizează Casa Naţională de Asigurări Sociale

     La 30 iulie  2010  membrii Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP Maria Harbur, Grigore Savin şi Tatiana Topor au avut o întrevedere cu conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale  avînd ca subiect de discuţii  problema prestaţiil...
 • Alegerea preşedintelui Asociaţie Sindicale

     La  27 iulie curent, în cadrul Asociaţiei Sindicale Donduşeni au demarat lucrările conferinţei sindicale, avînd la ordinea de zi numai un subiect – alegerea preşedintelui Asociaţiei Sindicale. ...
 • Premierul sprijină propunerile sindicatelor

     La 20 iulie, la Casa sindicatelor, Prim-ministrul Vlad Filat a avut o întâlnire cu membri ai Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.    Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei, a făcut o trecere în revi...
 • Demararea negocierilor colective

     Ieri, 27 iulie, au demarat negocierile colective între Federaţia SINDASP şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la elaborarea şi  încheierea  unei convenţii colective.  Ministerului este reprezentat în Comisia ram...
 • Întîlnire cu viceprim ministri

     La 23 iulie 2010, la insistenţa  noastră, după mai multe solicitări de a ne întîlni cu Prim – ministru, dl Vladimir Filat, Guvernul a dat curs adresării şi astăzi Federaţia SINDASP s-a întîlnit cu viceprim – ministru, dl Ion Negrei. ...
 • Bilete de tratament

     Holdingul „Moldsindbalneotur” SRL propune spre atenţia membrilor de sindicat posibilitatea de a procura bilete de tratament şi odihnă în staţiunile balneare din Moldova şi Ucraina, pentru sezonul estival 2010. ...
 • Şedinţa Comitetului Executiv

     La data de 29 iunie 2010 s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP. Ca rezultat s-au aprobat următoarele proiecte de hotarîri. ...
 • Hotărîrea nr. 353 a Guvernului RM din 5 mai 2010

     În temeiul art.6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008 şi în scopul transpunerii Directivei Consiliului Comunităţilor Europene 89/654/CEE din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate ...
 • Şedinţa Consiliului din 26 mai 2010

     La data de 26 mai 2010 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Federaţiei SINDASP. Ca rezultat s-au aprobat următoarele proiecte de hotarîri: ...
 • Raporturi de colaborare

     În temeiul Legii cu privire la Procuratură, nr.294 din 25 decembrie 2008, Legii sindicatelor, nr.1129 din 7 iulie 2009, şi Codului muncii al Republicii Moldova, nr.154 din 28 martie 2003, bazîndu-se pe atribuţiile şi competenţele sale, ...
 • Şedinţa Comitetului Executiv

     În baza Dispozitiei nr.01-1/117 din 17 iunie 2010 va avea loc şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP la data de 29 iunie curent. ...
 • Ziua Internaţională a serviciilor publice

     La data 23 iunie curent, Preşedintele Federaţiei SINDASP, dl Iurie Spivacenco, în baza recomandării parvenite de la Internaţionala Serviciilor Publice de a institui la data de 23 iunie -  Ziua internaţională a serviciilor publice, a făcut un...
 • Bucurii şi voie bună dăruite de sindicate

   Imagini >>    La 5 iunie, Asociaţia sindicală a Casei Naţionale de Asigurări Sociale a organizat în pădurea din preajma satului Dănceni un program de activităţi dedicate Zilei familiei (15 mai) şi Zilei internaţion...