Arhive de categorii

65 Articole

Vizită de lucru în AST Glodeni

Postat de Inna la
Evenimente
Vizită de lucru în AST Glodeni

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) desfășoară în prezent Campania de promovare informațională ,,Angajații spun DA sindicatului”. În acest context, președintele Federației Vlad Canțîr a efectuat recent o vizită de lucru în Asociația Sindicală Teritorială Glodeni. În conformitate cu agenda prestabilită împreună cu președintele AST, doamna Ala Ojoga, activitățile au început chiar din cabinetul de lucru al domnului președinte de raion Ion Cojocari. În cadrul discuțiilor au fost expuse multiple abordări de ordin tactic și strategic întru promovarea, validarea și fortificarea dialogului social la nivel de administrație publică locală. E de menționat, în context, atitudinea comportamentală adecvată, discernământul rarisim al conducătorului de raion, domnul Ion Cojocari, în modul de a înțelege fenomenul sindicalismului autentic și de implicare temerară în susținerea și promovarea mișcării sindicaliste. În aceeași ordine de idei, menționăm faptul că AST Glodeni are în frunte un conducător de calitate indubitabilă, doamna Ala Ojoga, cu implicare evidentă și masivă în valorificarea și consolidarea sindicatului pe calea susținerii și promovării valorilor autentice sindicaliste și a conținutului de negocieri la nivel de unitate. E de remarcat că în toate organizațiile primare din cadrul AST Glodeni sunt contracte colective de muncă de bună ținută calitativă. În proces de lucru au fost vizitate colectivele de muncă din DASPF Glodeni, CCM ,,Încredere”, Primăria Danu, Primăria Ciuciulea, Primăria Cuhnești, Primăria Balatina și fabrica de prelucrare a nucilor din satul Ciuciulea. Vizitele de lucru au decurs într-o atmosferă binevoitoare și au fost abordate cele mai stringente și importante probleme care țin nemijlocit de competențele și de necesitatea de implicare a Federație SINDASP la nivel local și central. Spre sfârșitul zilei au fost făcute totalurile activităților produse. Președintele Federației a menționat, în final, sentimentul de satisfacție deplină în raport cu activitatea prodigioasă a Asociației Sindicale Teritoriale SINDASP Glodeni.

 

Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Astăzi, 28 iunie 2019, membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice s-au întrunit în ședință ordinară. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:
– cu privire la desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri;
– cu privire la activitățile Comitetului pentru organizarea și desfășurarea Congresului VI și Comisiei pentru modificarea și completarea Statutului Federației ce țin de pregătire;
– cu privire la desfășurarea Campaniei de informare ,,Salariații spun DA sindicatului”.

La ședință a participat dl Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. S-a convenit asupra unei colaborări pe viitor pe dimensiunile care au același interes comun precum salarizarea funcționarilor publici și alte segmente.
Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte referitor la activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Funcţionarului Public”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Funcţionarului Public”

 

Stimaţi Funcționari Publici!

Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova Vă felicită cordial cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua funcţionarului public”. Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a importanţei rolului funcţionarului public în fortificarea țării, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea  de luare a deciziilor şi responsabilitate  civică.

De profesionalismul, dedicația, competența de care dați dovadă zi de zi depinde în mare parte imaginea și credibilitatea unei instituții publice. În acest sens, îmi exprim gratitudinea și aprecierea pentru entuziasmul, perseverența și

efortul depus pentru a face față provocărilor de astăzi în vederea realizării proiectelor importante pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea vieții cetățenilor.

Transmitem tuturor funcţionarilor publici cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi. Vă dorim sănătate, fericire, să aveţi parte numai de realizări frumoase şi recunoştinţa celor ce Vă înconjoară, succese mari în împlinirea misiunii de servire a ţării noastre!

 

Cu aleasă consideraţie,

Vlad CANȚÎR,
Președintele Federației SINDASP

Absolvenții  Școlii Sindicale din Moldova a Federației SINDASP

Postat de Inna la
Evenimente
Absolvenții  Școlii Sindicale din Moldova a Federației SINDASP

S-a finalizat ediția 2019 a Școlii Sindicale din Moldova, proiect educațional implementat de CNSM în cooperare cu Institutul Muncii.

Participanți la această ediție au fost și reprezentanții Federației SINDASP dnii Ana Lipsiuc și Zaharia Glod, membri ai Consiliului de Tineret din cadrul Federației.

Activitățile de instruire din cadrul școlii s-au desfășurat pe parcursul a trei luni, participanții au fost instruiți de formatori sindicali în domenii precum: securitatea și sănătatea în muncă; dezvoltarea abilităților de leadership și a spiritului de echipă; aspecte legate de salarizare, impozitare, asigurări sociale și protecția juridică a salariaților; organizarea activităților de comunicare și informare; arta vorbirii; tehnici de negociere. Scopul acestei ediții a fost formarea și dezvoltarea competențelor unui lider sindical.

În baza cunoștințelor acumulate dna Ana și dl Zaharia au elaborat două proiecte sindicale care urmează să fie aplicate în activitatea asociațiilor sindicale Fălești și Cosiliului Raional Dubăsari.

Scopul proiectelor este sporirea nivelului de mobilizare, stimulare și implicare a tinerilor sindicaliști în activitățile sindicale, prin crearea Organizației de Tineret în cadrul Asociației Sindicale Fălești și diminuarea nivelului de stres profesional prin desfășurarea activităților sportive a tinerilor organizației sindicale primare a angajaților Centrului de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari prin amenajarea terenului sportiv dotat și funcțional.

 

Campania ,,Salariații spun DA sindicatului” în Asociația Sindicală Edineț

Postat de Inna la
Evenimente
Campania ,,Salariații spun DA sindicatului” în Asociația Sindicală Edineț

 

În perioada 11-12 iunie 2019 membrii de sindicat din mai multe organizații sindicale ale Asociației Sindicale Edineț au participat la activitățile de informare în cadrul Campaniei  «Salariații spun Da sindicatului».

Scopul și obiectivul campaniei au fost sensibilizarea salariaților cu avantajele apartenenței la sindicat, cu rolul sindicatelor în apărarea drepturilor acestora și rolul contractului colectiv de muncă.

Participanții la întruniri au adresat mai multe întrebări la care au oferit răspunsuri consilierii Federației SINDASP.

La cei mai activi sindicaliști li s-a decernat diploma Federației SINDASP.

Mesaj de felicitare cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”

Stimați colegi, președinți, lideri și membri de sindicat!

Am onoarea să Vă adresez sincere felicitări cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”.

Cu această ocazie, aducem omagiu tuturor activiștilor sindicali și un mesaj de recunoștință tuturor membrilor Federației SINDASP pentru participare și implicare în realizarea obiectivelor comune, precum și aprecierea aportului fiecărui membru și lider sindical din cadrul Federației.

Împreună vom reuși să consolidăm mișcarea sindicală, să asigurăm protejarea libertăților şi drepturilor salariaților – membri de sindicat, promovarea dialogului social constructiv, constituind astfel o organizație sindicală modernă.

Sincere felicitări și urări de succes și prosperare tuturor membrilor de sindicat care contribuie, prin activitatea zilnică eficientă, la făurirea unei societăți democratice și prospere în țara noastră.

Sănătate, mult succes în activitate, lumină și bucurie familiilor Dumneavoastră!

 

Cu aleasă considerație,

 

Vlad CANȚÎR,
Președintele Federației SINDASP