Arhive de categorii

230 Articole

Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

Membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit la 10 martie, curent, în ședință ordinară. Ordinea de zi a întrunirii a cuprins următoarele subiecte: remanieri în componența Consiliului și a Comitetului Executiv; raportul de activitate a Federației SINDASP în anul 2022; raportul statistic privind efectivul sindical în anul 2022; organizarea tratamentului balneosanatorial al membrilor de sindicat în anul 2022; raportul Comisiei de Cenzori; executarea bugetului sindical pentru anul 2022; cu privire la desfășurarea Spartachiadei Federației SINDASP.

La ședință a fost confirmată calitatea de membru al Consiliului Federației SINDASP pentru dna Elena Copoț, președintele Asociației Sindicale Leova și calitatea de membru a Comitetului Executiv al Federației, dl Cernei Anton, președintele Asociației Sindicale a Serviciului Fiscal de Stat.

Conform datelor statistice la 1 ianurie 2023, Federația SINDASP numără 21016 membri de sindicat, întruniți în 975 de organizații sindicale primare din ramura serviciilor publice.

În cadrul ședinței dl Vasile Ciochină, președintele Comisiei de Cenzori a Federației SINDASP a informat membrii Consiliului despre raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.

Totodată, cei prezenți au stabilit data desfășurării Spartachiadei Federației SINDASP în perioada 26-28 mai 2023. Cei prezenți au mai discutat și alte subiecte ce ține de activitatea sindicală.

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii – 8 martie

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii – 8 martie

Multstimate Doamne și Domnișoare,

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, ziua în care, odată cu sosirea primăverii, înfloresc cele mai dragi și scumpe flori ale omenirii – FEMEILE, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) Vă adresează cele mai calde și sincere felicitări!

Fie ca spiritul acestei sărbători să Vă însoțească pretutindeni, iar primăvara să Vă inunde sufletul cu parfumul florilor sale.

Vă dorim să aveți parte de zile senine, sănătate, fericire, liniște și bunăstare în familie, să vă bucurați mereu de stima și afecțiunea celor dragi!

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr

Președintele Federației SINDASP

Membrii Comitetului Executiv al Federației SINDASP s-au întrunit în ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii Comitetului Executiv al Federației SINDASP s-au întrunit în ședință

Întruniți în ședință ordinară la 3 martie curent, membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), au dezbătut mai multe chestiuni incluse în ordinea de zi și au aprobat hotărâri care vizează activitatea mișcării sindicale. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni:- cu privirе la сonvoсarеa ședinței Consiliului Fеdеrațiеi SINDASP;- cu privire la unele remanieri în componența Comitetului Executiv;- cu privire la aprobarea graficului de prelungire a campaniei ,,Salariații spun DA sindicatului”;- cu privire la delegarea reprezentantului Federației SINDASP la Constituanta EPSU din 14-15 martie 2023, în Turcia, Istanbul;- cu privire la delegarea reprezentantului Federației SINDASP în Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova;- cu privire la aprobarea unor devizuri de cheltuieli.La ședință a participat dl Vasile Ciochină, președintele Comisiei de Cenzori a Federației SINDASP, care a informat membrii Comitetului Executiv despre raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.Totodată, ședința Consiliului Federației SINDASP va fi convocată la data de 10 martie 2023.Membrii prezenți la ședință au discutat și alte subiecte referitor la activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.

Federația SINDASP și Academia de Studii Administrative din Republica Moldova (ASA) au încheiat un acord de colaborare

Postat de Inna la
Evenimente
Federația SINDASP și Academia de Studii Administrative din Republica Moldova (ASA) au încheiat un acord de colaborare

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) și Academia de Studii Administrative din Republica Moldova (ASA) au încheiat un Acord de colaborare în baza căruia vor interacționa pe domeniile de competență conexe.

Părțile se vor axa pe atingerea următoarelor obiective:

• susţinerea reciprocă şi conlucrarea în elaborarea și implementarea proiectelor de interes comun;

• instruirea și dezvoltarea profesională a personalului;

• promovarea iniţiativelor sociale;

• preluarea experienţei pozitive a părţilor.

Colaborarea dintre Federația SINDASP și ASA va viza consolidarea capacității angajaților din serviciile publice astfel încât funcționarii publici să aibă un parcurs al carierei clar și o dezvoltare profesională sustenabilă.

Pentru a continua să se dezvolte și să ofere beneficii cetățenilor, administrația publică trebuie să fie un instrument eficient. Agenda discuțiilor pe marginea eficientizării administrației publice nu se va încheia niciodată, deoarece întotdeauna există un mod de a face mai bine, de a fi performanți, iar acordul semnat va contribui la creșterea calității serviciilor publice și a relației dintre stat și cetățeni.

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”

Stimați colaboratori ai administrației publice locale,

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală” adresez, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) cele mai alese cuvinte de felicitare, sincere urări de sănătate și prosperitate tuturor angajaților din cadrul administrației publice locale, exprimând înalta apreciere a activității Dumneavoastră pe tărâmul profesional în soluționarea problemelor cetățenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităților locale.

Federația SINDASP va asigura și în continuare protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților-membri de sindicat din cadrul APL.

Multă sănătate, succes și realizări frumoase în activitate!

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr

Președintele Federației SINDASP

Federația SINDASP a semnat un acord de colaborare

Postat de Inna la
Evenimente
Federația SINDASP a semnat un acord de colaborare

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) și Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) din România, în aplicarea Acordului de colaborare ṣi sprijin reciproc dintre CNS Cartel ALFA ṣi Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, au încheiat, în data de 19.01.2023, un Acord de colaborare cu următoarele obiective:

a) Realizarea cunoașterii reciproce a organizațiilor, împărtășirea experienței organizaționale și identificarea modalităților de colaborare pentru viitor care să conducă la consolidarea dialogului social la nivel național, regional și european;

b) Stabilirea termenilor pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare între părți în realizarea obiectivelor comune;

c) Cooperarea pentru asigurarea programelor de pregătire în domeniul sindical al liderilor din organizațiile centrale și de bază;

d) Susținere reciprocă la nivel regional/internațional în vederea promovării intereselor specifice;

e) Schimbul periodic de informații de interes comun;

f) Organizarea în comun de activități sindicale culturale, sociale și recreaționale.

Un rol important în încheierea acestui parteneriat a fost deţinut de către Sindicatul Naţional Finanţe Publice ,,SindFisc”.

Mesaj de condoleanțe

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de condoleanțe

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă a domnului Mihai Timofti, președintele Asociației Sindicale Leova și membru al Comitetului Executiv al Federației SINDASP.
Vom păstra mereu, cu respect şi recunoştinţă, amintirea vie în inimile şi sufletele noastre.
Adresăm condoleanțe familiei îndurerate, rudelor, prietenilor și tuturor care l-au cunoscut. Fie ca bunul Dumnezeu să le aducă alinare și să le dea putere să treacă peste aceste momente de grea încercare și suferință.
Dumnezeu să îl ierte!
Drum lin spre Împărăția Cerului!

Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor de iarnă

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor de iarnă

Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă – Anul Nou și Crăciunul,
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), Vă adresează cele mai sincere felicitări!
Vă urăm de sănătate, noroc și prosperitate.
Un an fericit, cu realizări importante, cu aspirații înalte, împlinirea dorințelor și a năzuințelor de mai bine.
Iubirea, bucuria, înțelepciunea și generozitatea să Vă fie călăuză în anul 2023!


Crăciun Fericit! La Mulți Ani!


Cu deosebită considerațiune,
Președinte Federația Sindasp,
Vlad Canțîr

Congresul de la Ankara: Sindicatele sunt forța motrice a reformelor sociale

Postat de Inna la
Evenimente
Congresul de la Ankara: Sindicatele sunt forța motrice a reformelor sociale

În perioada 15-18 decembrie 2022, Sindicatul “Hizmet-Iș” din Turcia a organizat al XIV-lea Congres ordinar, care a avut loc în orașul Ankara. Anul acesta, Congresul s-a desfășurat sub moto-ul „Forța Globală a Muncii”.

La lucrările acestuia au participat 600 de delegați și reprezentanți ai sindicatelor internaționale din 26 de țări ale lumii. În scopul reprezentării Federației SINDASP la acest Congres, au fost delegate dna Oxana Grigorița, președinta Asociației Sindicale Teritoriale Drochia și dna Ala Ojoga, președinta Asociației Sindicale Teritoriale Glodeni.

Timp de două zile, participanții la forum au discutat subiecte actuale de pe agenda sindicală internațională: consecințele impactului pandemiei COVID-19 asupra relațiilor de muncă din întreaga lume, scopurile și obiectivele mișcării sindicale, problemele consolidării eforturilor comune în protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor.

În cadrul Congresului au avut loc alegerile președintelui sindicatelor Hizmet-Iş. delegaţii la Congres, cu votul majorității, l-au reales pe Mahmut Arslan, preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor Turciei Hizmet-Iş.

Mulțumind delegaților pentru încredere, Mahmut Arslan a remarcat necesitatea consolidării eforturilor liderilor sindicali în rezolvarea problemelor legate de șomaj, protejarea drepturilor salariaților și îmbunătățirea formelor de parteneriat social la toate nivelurile.

„Pacea și fraternitatea, legea și justiția, dragostea și prietenia sunt principiile mișcării sindicale internaționale. Sprijinindu-ne unii pe alții, ajutăm la apărarea drepturilor lucrătorilor. Îmbinând capacitățile noastre, creăm anumite garanții în protejarea intereselor membrilor de sindicat din țările noastre”, a declarat președintele Confederației Sindicatelor din Turcia Hizmet-Iș.

Împărtășindu-ne impresiile despre activitatea Congresului, participanții au menționat importanța schimbului de experiență și dezvoltarea abordărilor comune pentru promovarea în continuare a drepturilor și intereselor lucrătorilor din întreaga lume.

La Congres a fost prezent și viceprim-ministrul Muncii al Republicii Turcia – Eltugrul Soysal. Dumnealui, în discursul său, a menționat că susține sindicatele și participarea acestora la lupta împotriva șomajului, la crearea garanțiilor sociale în cadrul relațiilor de negociere colectivă, precum și faptul că reprezentanții guvernului, angajatorilor și lucrătorilor trebuie să mențină și să crească paritatea în relațiile tripartite.

Participanții la Congres au mai specificat, că întreaga comunitate sindicală, în parteneriat cu guvernele țărilor și asociațiile patronale, aplicând standarde internaționale pentru dezvoltarea relațiilor sociale și de muncă, pot influența și eficientiza soluționarea consecințelor provocărilor globale ale timpului actual.

Participarea delegației din Republica Moldova la cel de-al 14-lea Congres Sindical Hizmet-Iș este un pas în dezvoltarea cooperării moldo-turce.