Arhive de categorii

97 Articole

Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători De Paști

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători De Paști

Stimați colegi, membri de sindicat!

Sărbătoarea Învierii Domnului rămâne a fi cea mai importantă sărbătoare creștină.

Sfintele Sărbători de Paști sunt un bun prilej pentru a primi în casele și sufletele noastre lumina sacră ce emană căldură, iubire și speranță – sentimente care ne ghidează spre cele mai frumoase și nobile realizări.

În acest context, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova Vă adresează sincere felicitări cu prilejul sosirii Sărbătorilor Pascale, fie ca bucuria acestor sfinte sărbători să Vă aducă fericire și armonie în familie, iar minunea Învierii Domnului să Vă lumineze viața și să Vă aducă renașterea credinței, a speranței, a bucuriei, cu bunătate și căldură în suflet, pentru a fi mai buni, mai curați, mai înțelegători și mai aproape de Dumnezeu.

Hristos a Înviat!

Cu aleasă considerație,
Președinte Vlad Canțîr

În atenția delegaților la Congresul VI al Federației SINDASP și a membrilor de sindicat

Postat de Inna la
Evenimente
În atenția delegaților la Congresul VI al Federației SINDASP și a membrilor de sindicat

În urma hotărârii Consiliului Federației SINDASP nr.2.1 din 22 martie 2020 cu privire la prelungirea mandatului organelor elective ale Federației SINDASP, din 48 de membri ai Consiliului au votat : 44 – pro, 1 – contra și 3 membri – sau abținut.

Mai jos, hotărârea Comitetului Executiv nr.3.1 din 14 aprilie 2020 cu privire la alocarea susrselor financiare din contul Federației pentru susținerea personalului medical din Republica Moldova, implicat în lupta cu COVID-19.

Pentru informare

Postat de Inna la
Evenimente
Pentru informare

Ofertă de preţuri MĂŞTI FACIALE
(uz multiplu!!!)

Mască medicinală țesătură groasă( de folosinţă multiplă) in două straturi de protecţie, cu elastic
12,50 lei (12 lei – peste 1000 bucăţi)
Mască medicinală bumbac (folosinţă multipla) în două straturi de protecţie, cu buzunăraș pentru filtru
13,50 lei (13 lei – peste 1000 bucăţi)
Preţurile ofertei sunt valabile 5 zile
Avantaje:
1. Calitative (ţesătura groasă, strat dublu, buzunăraș)
2. Reutilizabile pe termen foarte lung
3. Sterilizabile prin (călcare cu fierul, fierbere, încălzire în cuptorul cu microunde, înmuiere în alcool)

Tel.: 076 795 392, 060 858 871 Valerii Gopleac

Recomandări privind asigurarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară

Postat de Inna la
Evenimente
Recomandări privind asigurarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară

În contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova recomandă urmatoarele:

Recomandări referitoare la raporturile de muncă:

1. Examinarea de către părţi a posibilităţii prestării muncii la domiciliu (conform art. 290 din Codul muncii);

2. Stabilirea, cu acordul scris al salariatului, a programelor individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă (conform art. 100 alin. (7) din Codul muncii);

3. Stabilirea, cu acordul ambelor părţi, a timpului de muncă parţial (conform art. 97 din Codul muncii), salariaţii fiind remuneraţi proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat;

4. Înregistrarea la unitate a staţionării (conform art. 801din Codul muncii), salariaţii fiind remuneraţi conform art. 801 alin. (2) din Codul muncii. Potrivit normei juridice vizate, retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare;

5. Acordarea salariaţilor (în baza unei cereri scrise) a concediului de odihnă anual (conform art. 112 din Codul muncii), inclusiv a concediilor de odihnă anuale nefolosite (conform art. 119 alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizaţiei de concediu conform art. 117 din Codul muncii;

6. Acordarea salariaţilor (în baza unei cereri scrise a salariatului şi cu  consimţământul angajatorului) a unui concediu neplătit (conform art. 120 din Codul muncii).

Recomandări referitoare la securitatea şi sănătatea muncii:

Întreprinderea de către angajatori a tuturor măsurilor ce ţin de securitatea şi sănătatea muncii care reies din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, precum şi a tuturor cerinţelor minime aprobate în sensul implementării legii menţionate (ex.: acordarea echipamentului individual de protecţie şi întreprinderea altor acţiuni ce se impun, pornind de la specificul activităţii unităţii).

Sursă, http://sindicate.md/cnsm-recomandari-privind-asigurarea-drepturilor-si-intereselor-salariatilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-din-tara/

 

A D R E S A R E A Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova din 13.03.2020

Postat de Inna la
Evenimente
A D R E S A R E A Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova din 13.03.2020

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova, îngrijorată de situația creată în țară, care este determinată de eventualitatea de răspândire masivă a infecției de Coronavirus (COVID-19) și în scopul de a susține angajații din administrația publică de nivelul I și II, intervine cu rugămintea insistentă către toți angajatorii și factorii de decizie să identifice, de o manieră urgentată, soluții adecvate și legale întru a crea un regim de muncă rezonabil pentru toți angajații din instituțiile statului, care au copii la grădinițe, licee și alte instituții de învățământ a căror activitate a fost sistată temporar.

Mesajul președintelui Federației SINDASP, Vlad Canțîr, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

Postat de Inna la
Evenimente
Mesajul președintelui Federației SINDASP, Vlad Canțîr, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

Multstimate doamne și domnișoare!

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie,
ziua în care odată cu sosirea primăverii,
înfloresc cele mai dragi și scumpe flori ale omenirii – FEMEILE,
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice Vă adresează cele mai calde și sincere felicitări!
Fie ca bucuriile pe care le râvniți și spiritul acestei Zile să vă însoțească pretutindeni, iar primăvara să vă inunde sufletul cu parfumul florilor sale.
Vă dorim să aveți parte de zile senine, fericire, liniște și bunăstare în familie, să vă bucurați mereu de stimă și iubirea celor dragi!
Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor

La 29 februarie curent, în cadrul Asociației Sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor s-a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației, dl Vlad Canțîr și 26 de delegați, reprezentanți din 16 organizații sindicale primare.
Dna Larisa Frija, președintele asociației sindicale a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2015 – 2020, și a menționat că obiectivul principal al asociației este motivarea apartenenței la sindicat și consolidarea membrilor acestora. Totodată, au fost trasate realizările obținute în perioada de referință la nivel de asociație, iar liderii sindicali au vorbit despre realizările organizațiilor sindicale primare.
În cadrul conferinței au fost alese organele elective ale asociației: Consiliul, Biroul Executiv, Comisia de cenzori, președintele, vicepreședintele, trezorierul asociației și delegații la Congresul VI al Federației SINDASP, care va avea loc la 22 aprilie curent.
Președinte al asociației sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost realeasă dna Larisa Frija, vicepreședinte dl Stanislav Valachi și trezorier dna Tatiana Djelali.
Prezent la activitate, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a mulțumit tuturor membrilor de sindicat a asociației pentru activitatea prodigioasă pe tărâmul sindical, și a îndemnat asociația sindicală să depună eforturi comune în promovarea drepturilor și intereseleor membrilor de sindicat prin dialog social constructiv și eficient.

Membrii Comitetului Executiv al Federației SINDASP s-au întrunit în ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii Comitetului Executiv al Federației SINDASP s-au întrunit în ședință
Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) s-a întrunit astăzi, 21 februarie 2020, într-o nouă ședință. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:
– cu privire la convocarea ședinței Consiliului Federației SINDASP;
– cu privire la delegare;
– cu privire la mersul pregătirii către Congresul VI al Federației.
Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte cu referire la activitatea Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.

Conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Miercuri, 18 februarie 2020, în incinta Institutului Muncii a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale. La conferință au participat dl Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, dl Vlad Canțîr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) și 53 de delegați.
Dna Liuba Rotaru, președintele asociației sindicale CNAS a prezentat raportul de activitate pe perioada 2015 – 2020 și a trasat câteva obiective ce au stat la baza activității asociației sindicale, și anume: asigurarea și promovarea drepturilor profesionale, economice, sociale și de muncă a membrilor de sindicat.
Conform ordinii de zi a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, președintele, vicepreședinții, trezorierul asociației sindicale CNAS pentru următorii 5 ani de activitate. În funcția de președinte a asociației sindicale a fost votată unanim dna Liuba Rotaru, vicepreședinții sunt dna Ludmila Bectoraș și dna Maia Moraru, iar trezorier dna Vera Melentii.
Dna Liuba Rotaru, a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală tuturor delegaților prezenți la conferință.

Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Căușeni

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Căușeni

     

Asociația sindicală Căușeni a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, președintele AS Căușeni, dl Victor Bodeanu și 52 de delegați, membri de sindicat ai organizațiilor sindicale primare.
Raportul cu privire la activitatea asociației sindicale pentru perioada 2014-2019 a fost prezentat de către preşedintele asociației, dl Victor Bodeanu.
Obiectivele prioritare ce au stat la baza activității asociației sindicale au fost: asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă a membrilor de sindicat; consolidarea organizatorică a asociației și recrutarea noilor membri de sindicat.
În urma discuțiilor delegaților la conferință, activitatea Consiliului asociației sindicale Căușeni a fost bine apreciată.
Conform ordinii de zi aprobată, a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, vicepreședintele și trezorierul asociației sindicale Căușeni pentru următorii 5 ani de activitate, iar în funcția de președinte a asociației sindicale Căușeni fost reales dl Victor Bodeanu.
Dumnealui a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală liderilor organizațiilor sindicale primare din instituții și a dat citire obiectivelor sindicale trasate pe viitor, astfel încât sa fie generată o stare de mai bine a angajaților din serviciile publice.