Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), la data de 2 iulie curent, au avut o întrevedere cu conducerea Sindicatului Național Finanțe Publice “SindFISC” din România.
La întâlnire au participat președinții structurilor sindicale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, dna Olga Borțevici, Ministerului Finanțelor, dna Natalia Tonu și Inspecției Financiare, dl Sergiu Vrăjitoru, care au discutat eventualele perspective de colaborare.
Vizita sindicaliștilor din România are loc în contextul dezvoltării cooperării între sindicatele din cadrul administrației publice din întreaga Europă, pentru a putea reprezenta mai bine interesele angajaților din sectorul serviciilor publice și a promova crearea unui dialog social reprezentativ și pluralist.
Totodată, participanții la întrevedere au făcut un schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, situația social-economică din Republica Moldova și România, provocările cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat și impactul pandemiei de coronavirus asupra activității sindicale.
În cadrul acestei vizite, sindicaliștii de la “SindFISC” au propus diverse căi de cunoaștere reciprocă a organizațiilor din domeniul serviciilor publice de pe ambele maluri ale Prutului, împărtășind experiența organizațiilor respective și identificând modalități de colaborare care să conducă la consolidarea dialogului social la nivel național, regional și european.
Președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a comunicat despre obiectivele și prioritățile pe viitor ale Federației SINDASP în contextul promovării unui dialog social de calitate și performanță. În plus, a fost salutată inițiativa de fortificare a unor colaborări reciproc avantajoase, calificată fiind ca una de utilitate indubitabilă în demersul de reprezentare și protejare a intereselor membrilor de sindicat în cadrul relațiilor lor de muncă.
La rândul său, Nicolae-Liviu Toader, președinte al “SindFISC”, a prezentat specificul activității sindicale din țara vecină, provocările actuale de pe piața muncii și rolul sindicatelor, remarcând necesitatea fortificării relațiilor bilaterale și posibilitatea încheierii pe viitor a unui protocol de colaborare între Sindicatul Național Finanțe Publice “SindFISC” din România și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova.
Sindicatul Național Finanțe Publice “SindFISC” din România este o organizație sindicală națională ce reunește, pe baza liberului consimțământ, angajați, funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor aflate în subordinea și/sau sub coordonarea acestuia. “SindFISC” este membru fondator al Federației ALFA Administrație, afiliat național la CNS Cartel ALFA, iar la nivel internațional, membru al Federației Europene a Angajaților din Serviciul Public EUROFEDOP.