Yearly Archives

55 Articole

Ședința ordinară a Consiliului Federației SINDASP

Postat de Inna la
Categories
Ședința ordinară a Consiliului Federației SINDASP

     Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) a făcut un bilanț al activității în anul curent și a trasat prioritățile și obiectivele pentru anul viitor, în cadrul ședinței Consiliului Federației SINDASP, care s-a desfășurat la data de 28 decembrie 2021, în incinta Institutului Muncii cu participarea membrilor Consiliului.

    Pe ordinea de zi a ședinței au fost abordate următoarele chestiuni : cu privire la organizarea tratamentului balneosanatorial al salariaților în anul 2021; cu privire la Programul de activitate al Federației pentru anul 2022; cu privire la executarea hotărârilor Consiliului și Comitetului Executiv în anul 2021; cu privire la aprobarea bugetului sindical al Federaţiei SINDASP pentru anul 2022 și cu privire la Concepția Financiară a Federației SINDASP.

     În cadrul ședinței, președintele Federației SINDASP, Vlad Canțîr, precum și participanții la ședință au efectuat o analiză retrospectivă a activităţilor desfășurate pe parcursul anului, au remarcat punctele forte, dar au împărtăşit și decepţiile pe marginea mai multor aşteptări legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, remunerare şi garanţii sociale.

    Ținând cont de realizările și nereușitele Federației în promovarea unui dialog social de calitate și de performanță, s-a constatat că consolidarea și dezvoltarea și fortificarea instituțională, e necesară mai multă responsabilitate în realizarea următoarelor priorități: edificarea și menținerea dialogului continuu, deschis și eficient între conducătorii instituțiilor și activul sindical; identificarea și valorificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor majore ale membrilor de sindicat; revizuirea standardelor de activitate sindicală.

    Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice reprezintă un centru sindical național-ramural care reunește 42 asociații sindicale și 1101 organizații sindicale primare.

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Stimați colegi, membri de sindicat,
În numele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice
din Republica Moldova (SINDASP),
Vă adresez cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun și al Anului Nou
Crăciun Fericit și La Mulți Ani!
Vă dorim multă sănătate, împliniri și realizări în toate,
pace și belșug în case, liniște și căldură în suflet,
armonie și înțelegere în familie, bucurii de la cei dragi
și încredere într – un viitor prosper.

Cu respect și urări de bine,

Președintele Federației SINDASP

Vlad Canțîr

Tinerii sindicaliști s-au întrunit în cadrul ședinței Consiliului de Tineret al Federației SINDASP

Postat de Inna la
Evenimente
Tinerii sindicaliști s-au întrunit în cadrul ședinței Consiliului de Tineret al Federației SINDASP

În perioada 17-18 decembrie 2021, în incinta Institutului Muncii, peste 30 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai asociațiilor sindicale s-au întrunit în cadrul unui seminar organizat de Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP).

Tînăra generație a fost instruită în cadrul seminarului de dna Ana Lipsiuc, formator în educația non-formală, membru al Biroului Executiv al Consiliului de Tineret a Federației SINDASP și dna Corina Lazăr, formator, psiholog, psihoterapeut, cu tematica ,,Activități de consolidare a echipei” și ,,Dezvoltarea abilităților de comunicare. Folosirea asertivității și persuasiunii”. Participanții la seminar au formulat mandalaua Consiliului de Tineret al Federației SINDASP.

A doua zi, la data de 18 decembrie 2021 a avut loc ședința de darea de seama și alegeri a Consiliului de Tineret. Președinte al Consiliului de Tineret a fost aleasă dna Ana Lipsiuc, reprezentantul Asociației Sindicale Fălești, vicepreședinți au fost aleși dl Sergiu Alexei, reprezentantul AS APL Chișinău și dl Valeriu Lazarenco, reprezentantul AS Telenești. În biroul Executiv au fost aleși următorii membri : Lipsiuc Ana – AS Fălești, Lazarenco Valeriu – AS Telenești, Savva Cristian – AS Bălți, Gorobceanu Dumitru – AS Cahul, Alexei Sergiu – AS APL Chișinău, Macovei Inna – AS Academia de Administrare Publică, Rotaru Diana – AS Cantemir, Sava Angela – AS Ialoveni, Vacarciuc Ion – AS Cimișlia.

În cadrul ședinței s-a propus un plan de acțiuni al Consiliului de Tineret al Federației SINDASP pentru anul 2022, care include: 3 ședințe organizatorice, un seminar cu tematica ,, Managementul echipei”, campania de informare ,,7 iunie – Ziua sindicalistului”, școala de vară – training de 3 zile ,,Abilitatea tinerilor în luarea deciziilor. Contractul individual de muncă”, campania de informare ,,7 octombrie – Ziua internațională a muncii decente”, săptămâna națională a tineretului, seminar cu tematica ,,Tehnici de elemente de bază pentru îmbunătățirea dialogului dintre angajator și angajat” și, în final, ședința de evaluare a activității pentru anul 2022.

Membrii Comitetului Executiv al Federației SINDASP s-au convocat în ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii Comitetului Executiv al Federației SINDASP s-au convocat în ședință

Astăzi, 10 decembrie 2021, membrii Comitetului Executiv s-au întrunit în ședință ordinară. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:

– cu privirе la proiectele de hotărâri ale chestiunilor ședinței Consiliului Federației SINDASP; a) cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial; b) cu privire la planul de activitate al Federației pentru anul 2022; c) cu privire la executarea hotărârilor Consiliului și Comitetului Executiv ale Federației SINDASP; d) cu privire la aprobarea bugetului sindical pentru anul 2022

– cu privire la statele de personal;

– cu privire la aprobarea cheltuielilor aferente desfășurării ședinței Consiliului Federației SINDASP;

– cu privire la rectificarea bugetului sindical pentru finanțarea activităților statutare ale Federației SINDASP pentru anul 2021.

În cadrul ședinței, membrii Comitetului Executiv au decis modificarea datei de desfășurare a ședinței Consiliului Federației SINDASP din data de 24 decembrie pentru data de 28 decembrie 2021.

Mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 75 de ani de la fondarea Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 75 de ani de la fondarea Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova

Stimați colegi, membri de sindicat!

Astăzi, 6 decembrie 2021, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova aniversează 75 de ani de la fondare.

Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) Vă adresează sincere felicitări și urări de bine, noi realizări pe plan profesional şi personal, curaj, încredere în forțele proprii, împlinirea tuturor aspirațiilor, bunăstare şi prosperitate!

Federația SINDASP a fost fondată la data de 06 decembrie 1946. Federația reprezintă un centru sindical național ramural care reunește 41 asociații sindicale, numărul membrilor de sindicat constituie – 27235, întruniți în 1101 organizații sindicale primare.

  

Sindicalistele din ramura serviciilor publice instruite în domeniul activității sindicale

Postat de Inna la
Evenimente
Sindicalistele din ramura serviciilor publice instruite în domeniul activității sindicale

În perioada 3–4 decembrie curent, în incinta Institutului Muncii, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat un seminar de instruire pentru membrele Consiliului de Femei din cadrul Federației. Participantele au fost instruite în cadrul unui training psihologic, cu tematica ,,Feminitatea – concept de explorare” susținut de dna Silvia Cojocaru, psiholog, psihoterapeut. Feminitatea poate fi descoperită și dezvoltată de orice femeie. Totodată, împreună cu dna Liuba Rotaru, președintele Asociației Sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale, sindicalistele au fost informate și au examinat modificările actuale ale legislației muncii privind protecția social-economică a salariaților care este un obiectiv principal al sindicatelor. Totodată, participanții au analizat diverse studii de caz și au făcut schimb de experiență. Scopul principal al seminarului este de a dezvolta competențe funcționale, sociale și profesionale ale liderilor sindicali, și de a aprofunda cunoștințele acestora în diferite domenii sindicale, precum și de dezvoltare generală. La data de 4 decembrie curent, a avut loc ședința de dare de seamă și alegeri a Consiliului de Femei. Raportul cu privire la activitatea Consiliului de Femei a fost prezentat de dna Vera Schirliu, președintele Asociației Sindicale Strășeni, ex-vicepreședinte a Consiliului de Femei. În cadrul ședinței s-a propus de a modifica regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de Femei. Președinte al Consiliului de Femei a fost aleasă dna Elena Frumosu, reprezentantul Asociației Sindicale a Inspectoratului Național de Probațiune, vicepreședinți au fost alese dna Marina Stroinovschi, reprezentantul AS Drochia și Ludmila Brînza, reprezentantul AS Criuleni. În biroul Executiv au fost alese : Tatiana Gauga – AS Căușeni, Nelli Coliban – AS Fălești, Angela Sîrbu – AS Telenești, Maia Moraru – AS CNAS.