Contractul colectiv de muncă – reflecţia activităţii organizaţiei sindicale la nivel de unitate

Postat de pavel la
Legislație

Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice consideră de actualitate de a Vă aminti despre includerea pe agenda organizaţiei sindicale primare a activităţilor sindicaliste cu privire la contractul colectiv de muncă, inclusiv din perspectiva lansării de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor a campaniei naţionale „ Contractul colectiv de muncă – garanţia drepturilor tale”. Or, Federaţia SINDASP atrage atenţia asupra diverselor situaţii la capitolul „contractele colective de muncă” şi anume:
– lipsa contractelor colective de muncă în multe organizaţii, instituţii, în cadrul cărora există organizaţie sindicală primară;
– contracte colective de muncă, termenul de acţiune a cărora a expirat cu mult timp în urmă sau de curînd;
– contracte colective de muncă cu prevederi legale abrogate;
– contracte colective de muncă cu clauze care contravin legislaţiei în vigoare, etc.
Din aceste considerente, dar şi în scopul punerii în valoare a scopurilor şi sarcinilor statutare şi luării de atitudine pertinentă cu privire la contractul colectiv de muncă în unitate, Federaţia SINDASP solicită acordarea atenţiei cuvenite acestui deziderat.
Astfel, printr-o responsabilitate solidară, să se contribuie la sporirea şi suplimentarea garanţiilor sociale în domeniul raporturilor de muncă pentru membrii de sindicat, îmbunătăţirea calităţii conţinutului contractului colectiv de muncă, cît şi la creşterea gradului de acoperire cu contracte colective de muncă, per total în ramură.
În cazul în care există anumite probleme concrete cu referire la contractul colectiv de muncă, Federaţia SINDASP acordă asistenţa necesară de ordin: consultativ, explicativ, de lămurire şi îndrumare cu privire la elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă, precum şi de informare în domeniul dialogului social la nivel de unitate .
În acest context, Federaţia SINDASP aminteşte că, potrivit Legii nr.188 din 21.09.2017, alin. 6) din articolul 33 ”Acţiunea contractului colectiv de muncă” din Codul muncii în redacţia ” La expirarea termenului contractului colectiv de muncă, acesta continuă să-şi producă efectele pînă la momentul încheierii unui nou contract sau pînă cînd părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia” este abrogat.

Pentru informaţii suplimentare, Margalina Slonovschi, tel. 022- 237105, 067433116.

There are currently no comments.